Procedure aangifte sportongeval

 1. Alle leden zijn automatisch via hun lidmaatschap bij de VVB verzekerd.
  Lid zijn van DVH houdt in dat je aansluitingskaart getekend is en we digitaal een pasfoto van jou
  hebben, alle ingrediënten om je officieel in te schrijven bij de volleybalbond.
 2. Contactpersoon bij DVH: Frank Graux: secretariaat@dvhasselt.be
 3. Meld steeds aan je trainer dat je je bezeerd hebt. Het is niet altijd noodzakelijk om onmiddellijk een aangifte te doen; vaak helpen ijs leggen en rust nemen. Mocht de blessure aanhouden dan kan je naar stap 4 gaan.
  Indien het onmiddellijk duidelijk is dat je een ernstige kwetsuur hebt opgelopen, is het evident dat
  je onmiddellijk een aangifte doet.
 4. Vul een aangifteformulier in.
  Je kan dit downloaden op de site van VVB: www.volleyvlaanderen.be (https://volleyvlaanderen.be/volley-vlaanderen/administratie/ledenadministratie)
  of ga rechtstreeks naar onderstaande link:
  https://volleyvlaanderen.be/uploads/file-galleries/2022-01-18-10-28-0419646845.pdf
 5. Best laat je dit document zo spoedig mogelijk ook door de behandelende arts invullen.
  Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.
  De aangifte dient online door DVH ingediend te worden en dit binnen de 8 dagen.
  Diana De Gaspari van het bestuur is hiervoor verantwoordelijk. Best mail je haar je aangifteformulier volledig ingevuld zo snel mogelijk door. Je doet dit door een mail te sturen naar het secretariaat van DVH met in het onderwerp de vermelding: aangifte sportongeval met je naam. Nota voor de trainer: er wordt steeds naar een getuige gevraagd, standaard geef ik hier de trainer op tenzij anders aangegeven.
  Mocht je zelf nog correspondentie willen voeren, dan kan dit naar onderstaand adres:
  Ethias - Sportongevallen - volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt
 6. Je kan een sportongeval of –blessure oplopen tijdens een training of wedstrijd. Indien je je tijdens
  een wedstrijd blesseert, laat dit dan steeds noteren op het wedstrijdblad.
 7. Na de registratie online zal je een schrijven van Ethias ontvangen.
 8. Indien een speelster wel wil spelen met een nog niet verzekeringsbewijs afgesloten letsel, kan dit
  maar zal dit bestaand letsel niet gedekt zijn.
  Voorbeeld: met een reeds bestaand knie letsel toch spelen, maar dan vinger uit de kom; dan is dit
  laatste wel gedekt
  8. Het is niet verplicht om het genezingsattest op te sturen