Dames Volleybal Hasselt (DVH) is een dynamische dames volleybalclub. De volleybalschool is de basis van DVH waar al onze beginnende volleyballertjes terecht kunnen vanaf 6 jaar. De jonge volleybalsters kunnen via een 7-tal jeugdploegen doorgroeien naar de seniorenploegen in zowel eerste, tweede als derde provinciale.

De toekomst is aan de jeugd! DVH wil blijven investeren in jeugd en dus ook in de toekomst van de club en het volleybal in Hasselt. Als ambitieuze volleybalclub willen wij niet stilstaan… Integendeel, we willen onze jeugdspeelsters opleiden in een degelijke organisatie en op realistische basis.

In dit jeugdcharter hebben we een aantal gedragsregels uitgewerkt die in overeenstemming zijn met de visie en de waarden van de club. Iedereen, betrokken bij de club, verklaart zich akkoord met dit jeugdcharter door zijn aansluiting bij de club.

Afspraken, regels en attitude

Respect

 • We hebben respect voor elkaar: trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidrechter, zaalwachter.
 • Vriendelijkheid naar alle leden van de club: even 'goeiedag' zeggen aan bestuur, ploegverantwoordelijken, ouders, trainers ... doet altijd deugd.
 • Ik ben fier op mijn club en draag zorg voor al het clubmateriaal, ook mijn wedstrijduitrusting.
 • Je hebt respect voor je eigen lichaam en gezondheid. Drugs zijn verboden. Gezonde voeding en voldoende rust moeten aandacht krijgen. Blessures moeten deskundig verzorgd worden.
 • Pesten in de club wordt niet getolereerd.

Inzet & motivatie

 • Iedereen zet zich altijd in zodat het team niet wordt afgeremd. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, maar wie zich inzet, verdient respect.
 • Als DVH speelster wil ik zoveel mogelijk inspanningen leveren om beter te worden en ik probeer de andere speelsters ook te helpen om beter te worden. Een lerende houding en een intensieve enthousiaste inzet op training en wedstrijd is belangrijk.

Engagement

 • Als speelster heb je een engagement voor de eigen volleybalopleiding: een jonge speelster moet begrijpen dat vooruitgang alleen mogelijk is door voldoende te trainen. Een frequentie van 2x / week is een minimum, tenzij er nog andere sportieve activiteiten op het weekprogramma staan.
 • Afwezigheden op trainingen en wedstrijden probeer je tot een minimum te beperken.
 • Als ik niet naar een training of wedstrijd kan komen, verwittig ik mijn trainer zo snel mogelijk en geef een (korte) uitleg i.v.m. mijn afwezigheid. Ook als ik uitzonderlijk te laat kom op een training of wedstrijd, spreek ik hierover meteen mijn trainer aan.
 • Je houdt rekening met de volleybalkalender (bv. bekerweekend) bij het plannen van andere activiteiten (bv. gaan shoppen met vriendinnen).
 • Mijn ploeg is niet de enige ploeg in de club: ik probeer tijd te maken om ook eens een andere ploeg aan te moedigen.
 • Extra engagement van een speelster binnen de club kan allerlei vormen aannemen ifv haar leeftijd: jeugdwedstrijden fluiten, aspirant trainster bij de Volleybalschool, meehelpen bij (de organisatie van) speculaasverkoop en eetfeest, …

Openheid & fairplay

 • We zijn eerlijk en sportief en geven geen commentaar op de scheidsrechter, trainers.
 • We drukken steeds de tegenstander de hand, alsook de trainers en scheidrechters en bedanken ook onze supporters. Mooie prestaties verdienen een applaus.
 • In een open sfeer mogen vragen gesteld worden en mogen/moeten problemen gemeld worden.
 • Bij individuele vragen of groepsproblemen spreek ik mijn trainer aan tijdens de volgende training; vlak na een wedstrijd of tornooi is niet ideaal.
 • Een kwetsuur moet ik zeker melden aan mijn trainer bij het begin van de training of wedstrijd.

Enthousiasme & teamspirit

 • Tijdens de trainingen en wedstrijden tonen we dat volleybal een leuke activiteit is, zowel aan medespeelsters, trainers & supporters.
 • Na een gelukte poging of een punt tonen we positieve emoties; na een mislukt poging of fout proberen we negatieve emoties niet de overhand te laten overheersen: “Supporter voor jezelf & sta open voor ondersteuning door ploegmaats”.
 • We geven enkel opbouwende kritiek en praten problemen onmiddellijk uit.
 • Kom op een positieve manier naar buiten als team, zodat de club in een positief daglicht komt te staan.

Hulpvaardigheid

 • Na een training of wedstrijd ruim ik, samen met de andere speelsters, de sporthal op: de ballen in het ballenrek leggen, lege flessen in de vuilbak gooien en ander materiaal op de juiste plaats wegzetten. De kleedkamer laten we netjes achter.
 • Ook niet-volleybal activiteiten die de club organiseert, zijn enorm belangrijk om genoeg geld in te zamelen zodat alle DVH speelsters (ook ik) veel kunnen trainen. Als ik gevraagd word om te helpen, dan zeg ik natuurlijk meteen “Ja!!!”.

Afspraken voor jeugdspeelsters


Tips voor ouder en supporters

Binnen de sportieve jeugdopleiding spelen ouders een cruciale rol voor de opleiding van hun kinderen.

Niet alleen fungeren zijn vaak als ‘taxi’ en wordt er op de participatie van hen gerekend voor allerlei club activiteiten, maar vooral spelen ouders een grote rol omdat zij een belangrijke voorbeeldfunctie hebben langs de zijlijn van het veld. Vanwege dit belang willen we jullie enkele aandachtspunten meegeven.

 • Kinderen willen graag dat hun ouders komen kijken, interesse tonen en de inspanningen van hun kinderen waarderen en steunen, aanmoedigen en realistische verwachtingen hebben. Kom naar hun wedstrijd kijken!
 • Kinderen houden niet van roepende ouders langs het veld, willen geen discussies met de scheidsrechter en de trainer en willen niet onder druk gezet worden om beter te presteren.
 • Kinderen willen geen negatieve kritiek op hun spel.
 • Als supporter, ouder moedig je de ploeg aan, de instructie worden gegeven door de coach.
 • Bij uitwedstrijden moet er voor vervoer gezorgd worden. Het is nooit leuk dat steeds dezelfde ouders hiervoor moeten inspringen, daarom vragen wij dat iedere ouder zich engageert mee in te staan voor het voer, al dan niet in een beurtrol.
 • Ben je het niet eens met beslissingen van de coach of het bestuur, spreek hen daar dan ook rechtstreeks over aan. Roddels en verdachtmakingen helpen niemand vooruit. Doe dit niet direct na de wedstrijd, maar