91-92: Kampioen in 1e divisie, Beker van Limburg: finalist
92-93: Kampioen in 1e nationale, Beker van Limburg : U13 – U15 – U17 – U19 finalist waarvan 2 winnaars, Senioren: winnaar
93-94: Eredivisie: 8e plaats, Beker van Limburg: 2 jeugdploegen finalist, waarvan 1 winnaar
94-95: Eredivisie: 7e plaats, Beker van Limburg: 2 jeugdploegen winnaar, Nationale jeugdkampioenschappen: 1 ploeg finalist
95-96: Eredivisie: 8e plaats, 1e provinciale: 3e plaats, kampioen in 3e en 4e provinciale en U11, Beker van Limburg : Winnaar bij U17 en finalist bij U13
96-97: 1ste en 2e provinciale : 4e plaats , kampioen bij U17, Beker van Limburg : winnaar bij de U15 en U17
97-98: Kampioen in 1e provinciale, U11-en U17. Promotie uit 2e provinciale, Beker van Limburg : winnaar bij de U13, U15, U17 en U19
98-99: Kampioen in 2e divisie, 4e provinciale en provinciale U11, Beker van Limburg : winnaar bij de U17 en U19
99-00: Kampioen U17, Beker van Limburg : winnaar bij de U13-en de U11 en verliezend finalist bij de U19, Beker van Vlaanderen : winnaar bij de U17
00-01: 4de plaats in 1ste divisie , Beker van Limburg : senioren : finalist en winnaar bij de U17, U15 en U13
01-02: Reekskampioen bij de U17, Beker van Limburg : winnaar bij de U15 en finalist bij de U17,
02-03: Beker van Limburg : Winnaar bij de U15, Beker van Vlaanderen : winnaar bij de U15, Beker van België : winnaar bij de U15
03-04: Promotie naar 1ste provinciale/kampioen in 4de provinciale, Beker van Limburg : winnaar van U15 en U17
05-06: Kampioen in 2de divisie en 4de provinciale, Beker van Limburg : finalist bij U19,U17 en U15 jeugd en 1ste divisie
06-07: Vice kampioen in 1ste divisie met promotie naar 1ste nationale, Beker van Limburg : Finalist bij U19, U15 en U13
07-08: Beker van Limburg : Finalist bij U17 en U15
08-09: Kampioen 1ste nationale. Promotie eredivisie na winst eindronde. Kampioen 1ste provinciale, Beker van Limburg: winnaar bij A ,B en D jeugd
09-10: 6e plaats in eredivisie, Beker van Limburg: finalist U15
10-11: 8e plaats in eredivisie, Beker van Limburg : winnaar U15 en finalist U17
11-12: Beker van Limburg : winnaar U15 en finalist U19, Winnaar Christmas Cup (internationaal jeugdtornooi in Maaseik)
12-13: Beker van Limburg: Finalist U13, finalist U17
13-14: Kampioen in 4e provinciale, Beker van Limburg: winnaar U15 en finalist U13

 

Algemene doelstellingen (over de seizoenen heen)

DVH wil graag iedereen verwelkomen en uitnodigen om te volleyballen.


Doelstelling is elke speelster te begeleiden en op te leiden tot het hoogst haalbare individuele niveau. DVH heeft de ambitie om zoveel mogelijk speelsters kwalitatief zo goed mogelijk te begeleiden onder leiding van gediplomeerde trainers.

DVH wil haar speelsters alle kansen geven.

DVH wil zeker haar jeugdspeelsters alle kansen geven zodat zij hun aanwezige talenten optimaal kunnen benutten. We streven er naar om voldoende spel- en doorgroeimogelijkheden te bieden aan al onze speelsters. Een gezonde doorstroming is hier zeer belangrijk.

DVH wil blijvend investeren in een goede jeugdopleiding met goed opgeleide trainers.

Er moet op een verantwoorde manier gewerkt worden, zowel sportief als pedagogisch. Dit kan alleen maar door onze trainers te stimuleren zich verder te scholen op de diverse domeinen en nieuwe jonge trainers-in spé goed te begeleiden en omkaderen. Zo tracht DVH toonaangevend te zijn in haar jeugdopleiding in Limburg.

DVH streeft er naar het sportief karakter van de club hoog in het vaandel te dragen.

Dit houdt in dat we naast goede sportieve resultaten ook juiste sportief gedrag en respect vragen van zowel spelers als supporters. Van supporters vragen we dat ze, ongeacht de resultaten, op een positieve, sportieve en respectvolle manier steun geven aan de ploeg en club, zonder negatief te reageren op tegenstanders en/of scheidrechter. Van spelers vragen we dat ze zowel naar hun medespelers, hun tegenspelers en de scheidsrechter zich sportief opstellen en respect betonen.

Specifieke doelstellingen (over de seizoenen heen)

Elke speelster wordt 2 trainingen per week aangeboden op het niveau van haar groep.

DVH is van mening dat minimaal 2 trainingen (van 2 uur) per week nodig zijn om een goede sportieve ontwikkeling te zien. Daarnaast worden spelers ook uitgedaagd door middel van een derde optionele training bij een (meestal) hogere groep. Zo wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om mee te gaan naar een eventuele wedstrijd van deze hogere groep, leren spelers elkaar van diverse groepen beter kennen, worden ze persoonlijk uitgedaagd om hun lat hoger te leggen, enz.

DVH tracht speelsters op een voor hun zo hoog mogelijk niveau in te delen en niet zozeer op leeftijd.

De groepssfeer is in een ploegsport van groot belang, maar mag niet altijd voorrang krijgen op de individuele ontwikkeling van een speelster. Het technisch kader en bestuur hebben de taak om hier dan ook gemotiveerde beslissingen in te durven nemen. Trainers, spelers en ouders moeten zich hier bewust van zijn en open staan voor deze manier van werken.
Door deze werkwijze worden er mogelijkheden gecreëerd voor talentvolle speelsters door deelname aan provinciale en VVB -selecties, fysieke begeleiding en tornooien op Limburgs- en Vlaams niveau.

Volleybal is een competitiesport.

DVH wenst dat elke speelster bij de competitiewedstrijden en oefentornooien in de jeugdreeksen alle en evenveel spelgelegenheid dan alle andere speelsters. Deze wordt doorgaans verdeeld in verhouding tot het engagement gedurende de voorafgaande weken (aanwezigheid & inzet).

DVH wil ook goede resultaten behalen.

Bij de bekerwedstrijden en -tornooien hecht onze club meer belang aan het resultaat, het winnen. We proberen zo ver mogelijk te geraken in de Limburgse Jeugdbeker en, indien mogelijk, één of meer bekers te winnen. De voorbije 20 seizoenen stond er minstens één DVH jeugdploeg in de Bekerfinale op Paaszaterdag, de jaarlijkse finaledag voor meisjes en dames.
Deze resultaten zijn alleen mogelijk als de coaches de nodige maatregelen nemen om de volgende ronde te halen. Het is dus mogelijk dat bepaalde speelsters alle sets van alle wedstrijden spelen, zonder ook maar 1 keer gewisseld te worden. Andere speelsters komen misschien alleen in actie als het echt nodig is, bv. bij een blessure, of als de situatie het toelaat, bv. bij een grote voorsprong. Deze meisjes maken uiteraard wel 100% deel uit van de bekerploeg en we verwachten hen bij alle wedstrijden en tornooien, tot en met de finale.

DVH wenst het clubgevoel te stimuleren en aan te wakkeren met aandacht voor de sociale waarden die hiervoor nodig zijn, maar dat begint natuurlijk met een goed groepsgevoel: Elkaar kennen en (h)erkennen.

Het motto is als TEAM (= Together Everyone Achieves More) meer trachten te bereiken. Belangrijk vinden we dat spelers elkaar blijven aanmoedigen en motiveren, dat leidt tot betere resultaten. We willen spelers ook aanmoedigen om andere ploegen binnen de club op te volgen om zo het samenhorigheidsgevoel van DVH te verhogen.

Informeren van spelers en ouders over de werking en dynamiek van DVH

Om al deze doelstellingen te kunnen realiseren is het belangrijk dat zowel spelers als ouders hierover gecommuniceerd zijn. Dat men op de hoogte is van de waarden en doelstellingen van de club zodat ze zich kunnen vinden in beslissingen die op sportief vlak genomen worden en soms ondergeschikt aan het sociale aspect. Een goede communicatie is hier in belangrijk. Een communicatie die steeds opnieuw bijgesteld dient te worden blijkt een permanent proces te zijn.
Naar persoonlijke contacten, trachten we als communicatiemiddel onze eigen website te gebruiken. Per team zetten alle trainers allerlei info (bijvoorbeeld de week- en maandplanning) op deze site. Ook zo proberen we de drempel te verlagen om eens een kijkje te nemen bij de andere ploegen uit onze club. Zo kan het bestuur en het technisch kader ook makkelijk volgen wat er binnen bepaalde ploegen op de planning staat (zonder al het emailverkeer van de verschillende ploegen te volgen).

Concrete doelstellingen (seizoensgebonden)

De concrete doelstellingen zijn doelstellingen die elk jaar opnieuw moeten geformuleerd worden.

Evaluatie van het huidige beleid en de werking hiervan.

Op een kritische manier kijken naar het huidige beleid en zien waar processen op een gunstige manier bijgesteld kunnen worden. Het bestuur van DVH bestaat momenteel uit een te kleine kern.

Opdracht is om hier versterking in te zoeken.

Communicatie blijkt een permanent proces voortdurend in verandering.
Een goede communicatie is belangrijk om duidelijke afspraken te maken, misverstanden te voorkomen en transparant te zijn in de beslissingen die genomen worden.

Het clubgevoel verhogen bij speelsters, ouders, supporters en sympathisanten.

DVH heeft geen eigen vaste thuisbasis: niet alle ploegen trainen of spelen hun wedstrijd in Runkst. De meeste wedstrijden worden wel op zaterdag gespeeld, doch dit is niet haalbaar voor alle ploegen. Zo gaat het clubgevoel en erbij horen een beetje verloren. Ook het contact met de andere ploegen en speelsters is hier door minder. DVH dient hier blijvend een oplossing voor te zoeken.

Een financiële gezonde club blijven.

DVH beschikt niet over eigen inkomsten a.d.h.v. een cafetaria. Dit maakt dat er elk jaar opnieuw geïnvesteerd dient te worden in sponsoring. Hier dienen de nodige acties in ondernomen te worden.

Opnieuw een succesvolle zomerstage organiseren.

Jaarlijks gaan we met alle ploegen op zomerstage om zo het seizoen op gang te brengen. Dit is het uitgelezen moment voor het bestuur en trainers om samen aan het seizoen te starten. Samen met bijna de gehele spelersgroep wordt hierdoor het clubgevoel nog meer versterkt.

 

De volleybalsport met haar sportieve karakter is uiteraard ons hoofddoel. Als damesvolleybalclub willen wij daarom continu blijven investeren in onze jeugdopleiding met goed opgeleide trainers. Daarnaast kiezen wij ervoor onze jeugdspeelsters alle kansen te geven zodat zij hun aanwezige talenten optimaal kunnen benutten. We streven er naar om voldoende spel- en doorgroeimogelijkheden te bieden aan al onze speelsters.

DVH investeert reeds tientallen jaren in haar jeugdwerking en dit beleid werpt haar vruchten af: de voorbije 17 jaar was minstens 1 DVH-jeugdploeg present in de Limburgse Bekerfinale. Ook vorig seizoen hebben we met onze U15 deze finale mogen spelen.

Jaarlijks organiseert DVH eveneens een stagemidweek aan het begin van het volleybalseizoen voor zowel de jeugd- als de seniorenploegen. Deze stage in binnen- of buitenland is de ideale manier om naast de sportieve prestaties eveneens het clubgevoel te stimuleren.

Wat kan ik doen in deze situaties?

Ik zal afwezig zijn op een training, wedstrijd, tornooi of een andere clubactiviteit

Ik verwittig zo snel mogelijk mijn train(st)er

Ik kom uitzonderlijk te laat op een training of een wedstrijd

Voor ik me ga omkleden, ga ik even aan mijn train(st)er zeggen waarom ik te laat ben.
Algemene afspraak:iedereen staat klaar 5 minuten voor het startuur (training - opwarming) of vertrekuur (uitwedstrijd - tornooi)

Papa of mama kan mij uitzonderlijk na een training niet direct komen halen

Ik probeer zelf een oplossing te zoeken, bv. met een vriendin naar huis. Indien dit niet lukt, verwittig ik mijn train(st)er

Ik ben gekwetst

Ik zeg dit zo snel mogelijk aan mijn train(st)er. Ik kom zeker naar de wedstrijden van mijn ploeg en, indien mogelijk, naar één ploegtraining per week om een aangepast programma uit te voeren (preventie en versterkende oefeningen) en de ploeg te helpen, bv. ballen rapen

Ik begrijp een oefening niet helemaal na de uitleg van de train(st)er

Ik vraag meteen uitleg voordat de oefening start

Ik kan door omstadigheden minder naar de trainingen komen dan mijn ploegmaats

Ik toon begrip als mijn coach beslist om mij wat minder te laten spelen bij een wedstrijd of tornooi

Ik ben aanwezig bij de wedstrijd maar ik speel (een deel van de wedstrijd) niet

Ik moedig mijn ploeg aan en zorg dat ik altijd klaar ben om in te vallen; ik help mijn ploeg waar nodig (scorebord, water aanbrengen bij time-out, 'out' roepen, ...)

Ik speel weinig of niet tijdens een bekerwedstrijd of -tornooi

DVH Bekerploegen spelen resultaatgericht bij de beker (= om te winnen). Het kan dus gebeuren dat de coach een vaste ploeg kiest om de volledige wedstrijd te spelen en geen wissels doorvoert

Ik vind het niet fijn om samen te douchen na een wedstrijd of training

De trainsters en trainers raden sterk aan om samen te douchen meteen na een sportactiviteit. Je zal merken dat dit bovendien erg leuk kan zijn. Spreek duidelijk af met je ouders hoe lang je in de kleedkamer kan blijven

Ik ben aangeduid ben als kapitein. Wat doe ik na de wedstrijd?

Even de tas nakijken of alle truitjes & broekjes ingeleverd zijn. Bij de volgende wedstrijd zorg ik dat de tas met de frisgewassen wedstrijduitrusting aanwezig is. Na het douchen deel ik mijn traktatie uit. Het is dus de bedoeling dat alle speelsters na de wedstrijd blijven voor de hapjes

Ik ben mijn spelerskaart vergeten bij een wedstrijd of tornooi

De club moet een boete betalen als een spelerskaart ontbreekt en dat is erg natuurlijk jammer. Kan ik iets doen om dit goed te maken?

Ik heb een probleem ivm volleybal (trainer / training / wedstrijd / kleedkamer / ...)

Ik maak zo snel mogelijk een afspraak met mijn train(st)er of een bestuurslid om dit te bespreken

Er worden foto's genomen van de ploeg of van een wedstrijd. Ik wil niet dat deze foto's verspreid worden (via mail, op de website, naar de pers, ...)

Ik meld dit meteen aan mijn trainster of trainer

 

Afspraken bij afwezigheid

Ik weet goed op voorhand dat ik afwezig zal zijn

Ik verwittig zelf mijn train(st)er zo snel mogelijk en geef een korte reden voor mijn afwezigheid (familie activiteit, doktersbezoek, vakantie, ...)

Er is iets gebeurd waardoor ik plots niet kan komen

Bij een 'last-minute' afzegging, verwittig ik mijn train(st)er via telefoon of sms en geef een korte reden voor mijn afwezigheid (onverwacht veel schoolwerk, ziekte, kwetsuur, ...)

Ik ben aangeduid als kapitein en kan niet naar de wedstrijd komen

Ik wissel met één van mijn ploegmaats en breng mijn train(st)ers en PV hiervan op de hoogte

Mijn ouders zijn aangeduid om te rijden naar een uitwedstrijd, maar dat lukt niet

Ik wissel met één van mijn ploegmaats en breng mijn train(st)ers en PV hiervan op de hoogte. Indien nodig, kijk ik op de adressenlijst & wedstrijdplanning om een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, verwittig ik mijn train(st)er en PV

Ik ben aangeduid om een wedstrijd te fluiten, maar kan niet aanwezig zijn

Ik zoek zelf een oplossing. Indien nodig, kijk ik op de adressenlijst & wedstrijdplanning om een vervanger te vinden. In elk geval verwittig ik de scheidsrechterverantwoordelijke van de club

Ik kan niet komen helpen bij een clubactiviteit, bv. De speculaasverkoop of het eetfeest

Ik zoek iemand die mij kan vervangen. Als dat niet lukt, dan help ik de club op een andere manier of doe ik iets

Dames Volleybal Hasselt (DVH) is een dynamische dames volleybalclub. De volleybalschool is de basis van DVH waar al onze beginnende volleyballertjes terecht kunnen vanaf 6 jaar. De jonge volleybalsters kunnen via een 7-tal jeugdploegen doorgroeien naar de seniorenploegen in zowel eerste, tweede als derde provinciale.

De toekomst is aan de jeugd! DVH wil blijven investeren in jeugd en dus ook in de toekomst van de club en het volleybal in Hasselt. Als ambitieuze volleybalclub willen wij niet stilstaan… Integendeel, we willen onze jeugdspeelsters opleiden in een degelijke organisatie en op realistische basis.

In dit jeugdcharter hebben we een aantal gedragsregels uitgewerkt die in overeenstemming zijn met de visie en de waarden van de club. Iedereen, betrokken bij de club, verklaart zich akkoord met dit jeugdcharter door zijn aansluiting bij de club.

Afspraken, regels en attitude

Respect

 • We hebben respect voor elkaar: trainers, begeleiders, tegenstanders, scheidrechter, zaalwachter.
 • Vriendelijkheid naar alle leden van de club: even 'goeiedag' zeggen aan bestuur, ploegverantwoordelijken, ouders, trainers ... doet altijd deugd.
 • Ik ben fier op mijn club en draag zorg voor al het clubmateriaal, ook mijn wedstrijduitrusting.
 • Je hebt respect voor je eigen lichaam en gezondheid. Drugs zijn verboden. Gezonde voeding en voldoende rust moeten aandacht krijgen. Blessures moeten deskundig verzorgd worden.
 • Pesten in de club wordt niet getolereerd.

Inzet & motivatie

 • Iedereen zet zich altijd in zodat het team niet wordt afgeremd. Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden, maar wie zich inzet, verdient respect.
 • Als DVH speelster wil ik zoveel mogelijk inspanningen leveren om beter te worden en ik probeer de andere speelsters ook te helpen om beter te worden. Een lerende houding en een intensieve enthousiaste inzet op training en wedstrijd is belangrijk.

Engagement

 • Als speelster heb je een engagement voor de eigen volleybalopleiding: een jonge speelster moet begrijpen dat vooruitgang alleen mogelijk is door voldoende te trainen. Een frequentie van 2x / week is een minimum, tenzij er nog andere sportieve activiteiten op het weekprogramma staan.
 • Afwezigheden op trainingen en wedstrijden probeer je tot een minimum te beperken.
 • Als ik niet naar een training of wedstrijd kan komen, verwittig ik mijn trainer zo snel mogelijk en geef een (korte) uitleg i.v.m. mijn afwezigheid. Ook als ik uitzonderlijk te laat kom op een training of wedstrijd, spreek ik hierover meteen mijn trainer aan.
 • Je houdt rekening met de volleybalkalender (bv. bekerweekend) bij het plannen van andere activiteiten (bv. gaan shoppen met vriendinnen).
 • Mijn ploeg is niet de enige ploeg in de club: ik probeer tijd te maken om ook eens een andere ploeg aan te moedigen.
 • Extra engagement van een speelster binnen de club kan allerlei vormen aannemen ifv haar leeftijd: jeugdwedstrijden fluiten, aspirant trainster bij de Volleybalschool, meehelpen bij (de organisatie van) speculaasverkoop en eetfeest, …

Openheid & fairplay

 • We zijn eerlijk en sportief en geven geen commentaar op de scheidsrechter, trainers.
 • We drukken steeds de tegenstander de hand, alsook de trainers en scheidrechters en bedanken ook onze supporters. Mooie prestaties verdienen een applaus.
 • In een open sfeer mogen vragen gesteld worden en mogen/moeten problemen gemeld worden.
 • Bij individuele vragen of groepsproblemen spreek ik mijn trainer aan tijdens de volgende training; vlak na een wedstrijd of tornooi is niet ideaal.
 • Een kwetsuur moet ik zeker melden aan mijn trainer bij het begin van de training of wedstrijd.

Enthousiasme & teamspirit

 • Tijdens de trainingen en wedstrijden tonen we dat volleybal een leuke activiteit is, zowel aan medespeelsters, trainers & supporters.
 • Na een gelukte poging of een punt tonen we positieve emoties; na een mislukt poging of fout proberen we negatieve emoties niet de overhand te laten overheersen: “Supporter voor jezelf & sta open voor ondersteuning door ploegmaats”.
 • We geven enkel opbouwende kritiek en praten problemen onmiddellijk uit.
 • Kom op een positieve manier naar buiten als team, zodat de club in een positief daglicht komt te staan.

Hulpvaardigheid

 • Na een training of wedstrijd ruim ik, samen met de andere speelsters, de sporthal op: de ballen in het ballenrek leggen, lege flessen in de vuilbak gooien en ander materiaal op de juiste plaats wegzetten. De kleedkamer laten we netjes achter.
 • Ook niet-volleybal activiteiten die de club organiseert, zijn enorm belangrijk om genoeg geld in te zamelen zodat alle DVH speelsters (ook ik) veel kunnen trainen. Als ik gevraagd word om te helpen, dan zeg ik natuurlijk meteen “Ja!!!”.

Afspraken voor jeugdspeelsters


Tips voor ouder en supporters

Binnen de sportieve jeugdopleiding spelen ouders een cruciale rol voor de opleiding van hun kinderen.

Niet alleen fungeren zijn vaak als ‘taxi’ en wordt er op de participatie van hen gerekend voor allerlei club activiteiten, maar vooral spelen ouders een grote rol omdat zij een belangrijke voorbeeldfunctie hebben langs de zijlijn van het veld. Vanwege dit belang willen we jullie enkele aandachtspunten meegeven.

 • Kinderen willen graag dat hun ouders komen kijken, interesse tonen en de inspanningen van hun kinderen waarderen en steunen, aanmoedigen en realistische verwachtingen hebben. Kom naar hun wedstrijd kijken!
 • Kinderen houden niet van roepende ouders langs het veld, willen geen discussies met de scheidsrechter en de trainer en willen niet onder druk gezet worden om beter te presteren.
 • Kinderen willen geen negatieve kritiek op hun spel.
 • Als supporter, ouder moedig je de ploeg aan, de instructie worden gegeven door de coach.
 • Bij uitwedstrijden moet er voor vervoer gezorgd worden. Het is nooit leuk dat steeds dezelfde ouders hiervoor moeten inspringen, daarom vragen wij dat iedere ouder zich engageert mee in te staan voor het voer, al dan niet in een beurtrol.
 • Ben je het niet eens met beslissingen van de coach of het bestuur, spreek hen daar dan ook rechtstreeks over aan. Roddels en verdachtmakingen helpen niemand vooruit. Doe dit niet direct na de wedstrijd, maar

DVH wil graag iedereen verwelkomen en uitnodigen om te volleyballen.

Doelstelling is elke speelster te begeleiden en op te leiden tot het hoogst haalbare individuele niveau. DVH heeft de ambitie om zoveel mogelijk speelsters kwalitatief zo goed mogelijk te begeleiden onder leiding van gediplomeerde trainers.

Dit houdt in dat alle speelsters op een leuke plezierige manier dienen te leren volleyballen. Dat iedereen de kans moet krijgen om zich verder te ontwikkelen op haar eigen niveau, zowel zij die misschien wat minder talent hebben als zij die meer potentieel hebben om uit te groeien tot een talentvolle volleyballer. Deze technische leerlijn is hier een leidraad in. Bij DVH kiezen we voor de technische VVB-lijn. Het doel van de technische leerlijn is onze speelsters voldoende technische en tactische bagage mee te geven voor doorstroming naar het seniorenvolleybal.

Voor het niveau 1 en 2 werken met de boeken:

 • Jeugdvolleybal (Jos Rutten, Emile Rousseaux en Marc Spaenjers)
 • Spelenderwijs volleybal:1-1 (Jos Rutten)
 • volleybal 2 tegen 2: spelenderwijs & top (Jos Rutten)

We nemen ook deel aan het Volleybal is Spelen-project.

Voor niveau 3, 4 en 5 volgen we de VVB-lijn.

Iedereen wordt minimaal 2 trainingen aangeboden. In de reguliere competitie alsook op tornooien krijgt iedereen dezelfde speelkansen. Het is een leerschool. Waarin de vaardigheden die op training werden aangeleerd in een wedstrijdsituatie toegepast worden. Daarnaast worden spelers ook uitgedaagd door middel van een derde optionele training bij een hogere niveau.

Het accent ligt vooral nog op het ontwikkelen van individuele technieken, dat gaande weg naargelang hun evolutie, verlegd wordt naar tactiek en bewust omgaan met strategie.

De opzet is om aan de hand van trainingsthema’s, doorgesproken en vastgelegd door het technisch kader, een bepaalde item voor langere periode in de training te verwerken.

Het ontwikkelingsritme van elk kind is heel verschillend en loopt niet altijd gelijk met hun leeftijd. Ook kan de volleybal ervaring reeds opgedaan een rol spelen om het niveau te bepalen. Ieder nieuw seizoen en om de 10 à 12 weken, bekijkt het technische kader de individuele situatie van elke speler. Op basis van hun behaald volley technische en mentale niveau, wordt voor de volgende periode de speler weer een andere niveau toegewezen.

De niveaus binnen DVH zijn:

 • Niveau 1: volleybalschool (alle beginnende volleyballers, starters vangen aan de in Volleybalschool)
 • Niveau 2-3: preminiemen - miniemen – kadetten U11-U13-U15
 • Niveau 3-4: kadetten en scholieren U15-U17
 • Niveau 4-5: junioren en senioren U19
 • Niveau 6: voor de allerbesten
Sponsors
Kalender

© DVH Optimasi 2022 - website powered by Twizzit.com