Wat kan ik doen in deze situaties?

Ik zal afwezig zijn op een training, wedstrijd, tornooi of een andere clubactiviteit

Ik verwittig zo snel mogelijk mijn train(st)er

Ik kom uitzonderlijk te laat op een training of een wedstrijd

Voor ik me ga omkleden, ga ik even aan mijn train(st)er zeggen waarom ik te laat ben.
Algemene afspraak:iedereen staat klaar 5 minuten voor het startuur (training - opwarming) of vertrekuur (uitwedstrijd - tornooi)

Papa of mama kan mij uitzonderlijk na een training niet direct komen halen

Ik probeer zelf een oplossing te zoeken, bv. met een vriendin naar huis. Indien dit niet lukt, verwittig ik mijn train(st)er

Ik ben gekwetst

Ik zeg dit zo snel mogelijk aan mijn train(st)er. Ik kom zeker naar de wedstrijden van mijn ploeg en, indien mogelijk, naar één ploegtraining per week om een aangepast programma uit te voeren (preventie en versterkende oefeningen) en de ploeg te helpen, bv. ballen rapen

Ik begrijp een oefening niet helemaal na de uitleg van de train(st)er

Ik vraag meteen uitleg voordat de oefening start

Ik kan door omstadigheden minder naar de trainingen komen dan mijn ploegmaats

Ik toon begrip als mijn coach beslist om mij wat minder te laten spelen bij een wedstrijd of tornooi

Ik ben aanwezig bij de wedstrijd maar ik speel (een deel van de wedstrijd) niet

Ik moedig mijn ploeg aan en zorg dat ik altijd klaar ben om in te vallen; ik help mijn ploeg waar nodig (scorebord, water aanbrengen bij time-out, 'out' roepen, ...)

Ik speel weinig of niet tijdens een bekerwedstrijd of -tornooi

DVH Bekerploegen spelen resultaatgericht bij de beker (= om te winnen). Het kan dus gebeuren dat de coach een vaste ploeg kiest om de volledige wedstrijd te spelen en geen wissels doorvoert

Ik vind het niet fijn om samen te douchen na een wedstrijd of training

De trainsters en trainers raden sterk aan om samen te douchen meteen na een sportactiviteit. Je zal merken dat dit bovendien erg leuk kan zijn. Spreek duidelijk af met je ouders hoe lang je in de kleedkamer kan blijven

Ik ben aangeduid ben als kapitein. Wat doe ik na de wedstrijd?

Even de tas nakijken of alle truitjes & broekjes ingeleverd zijn. Bij de volgende wedstrijd zorg ik dat de tas met de frisgewassen wedstrijduitrusting aanwezig is. Na het douchen deel ik mijn traktatie uit. Het is dus de bedoeling dat alle speelsters na de wedstrijd blijven voor de hapjes

Ik ben mijn spelerskaart vergeten bij een wedstrijd of tornooi

De club moet een boete betalen als een spelerskaart ontbreekt en dat is erg natuurlijk jammer. Kan ik iets doen om dit goed te maken?

Ik heb een probleem ivm volleybal (trainer / training / wedstrijd / kleedkamer / ...)

Ik maak zo snel mogelijk een afspraak met mijn train(st)er of een bestuurslid om dit te bespreken

Er worden foto's genomen van de ploeg of van een wedstrijd. Ik wil niet dat deze foto's verspreid worden (via mail, op de website, naar de pers, ...)

Ik meld dit meteen aan mijn trainster of trainer

 

Afspraken bij afwezigheid

Ik weet goed op voorhand dat ik afwezig zal zijn

Ik verwittig zelf mijn train(st)er zo snel mogelijk en geef een korte reden voor mijn afwezigheid (familie activiteit, doktersbezoek, vakantie, ...)

Er is iets gebeurd waardoor ik plots niet kan komen

Bij een 'last-minute' afzegging, verwittig ik mijn train(st)er via telefoon of sms en geef een korte reden voor mijn afwezigheid (onverwacht veel schoolwerk, ziekte, kwetsuur, ...)

Ik ben aangeduid als kapitein en kan niet naar de wedstrijd komen

Ik wissel met één van mijn ploegmaats en breng mijn train(st)ers en PV hiervan op de hoogte

Mijn ouders zijn aangeduid om te rijden naar een uitwedstrijd, maar dat lukt niet

Ik wissel met één van mijn ploegmaats en breng mijn train(st)ers en PV hiervan op de hoogte. Indien nodig, kijk ik op de adressenlijst & wedstrijdplanning om een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, verwittig ik mijn train(st)er en PV

Ik ben aangeduid om een wedstrijd te fluiten, maar kan niet aanwezig zijn

Ik zoek zelf een oplossing. Indien nodig, kijk ik op de adressenlijst & wedstrijdplanning om een vervanger te vinden. In elk geval verwittig ik de scheidsrechterverantwoordelijke van de club

Ik kan niet komen helpen bij een clubactiviteit, bv. De speculaasverkoop of het eetfeest

Ik zoek iemand die mij kan vervangen. Als dat niet lukt, dan help ik de club op een andere manier of doe ik iets